Ettevõtlusõppe programm toetab nii koole, tööandjaid kui noori ettevõtlikkuse arendamisel ja ettevõtlusõppe rakendamisel ning ettevõtlusõppes osalemisel. Vaata, kuidas saad Sina programmi pakutavast osa!

Koolijuht, õpetajaloe lähemalt, kuidas õpet ja õppijaid ettevõtlikumaks muuta

Ettevõtjaloe lähemalt, kuidas panustada õppe praktilisemaks muutmisse 

Tudeng ja õpilaneloe lähemalt võimalustest oma äriidee arendamiseks

Loe kogu programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames on välja töötatud kõigile haridustasemetele ja -liikidele mõeldud ettevõtlusõppe metoodika, mis toetab noorte ettevõtlikkuse edendamist ja ettevõtlusteadmiste arenemist ning ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolides.

Loe täpsemalt metoodikast 

Täienduskoolitused

Programmi täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele ja õppejõududele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Täienduskoolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks ja ettevõtlusõpetajate-õppejõudude/mentorite baasoskuste arendamiseks. Koolitajateks on kõrgkoolide eksperdid ning ettevõtjad. Koolitustel koos osalevad pedagoogid ja ettevõtjad täiendavad üksteise teadmisi ja kontaktivõrgustikku, et ka õppetöös tõhusamalt koostööd teha.

Koolituste väljatöötamise ja elluviimise aluseks on täienduskoolituste hea tava. 

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Õppijate ettevõtlikkust saab arendada läbivalt kõigis õppeainetes, see ei pea olema kitsendatud ainult ettevõtlusõppe konteksti.  Küll aga on ettevõtlikkuse arendamiseks ja ka ettevõtlusõppes oluline õppijale pakkuda uudseid olukordi, praktilisi võimalusi ja tegevusi, mis võimaldavad õppija pidevat arengut. Programmis pakume nii üldharidus, kutse- ja kõrgkoolidele tuge ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks rakendamiseks.

Vaata edasi, kuidas programmi toel kool ettevõtlikuks muuta

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Hea noor, Sul on hea äriidee, kuid puuduvad täpsemad teadmised, kuidas sellega edasi töötada? Selleks oleme loonud äriideede arendusprogrammi STARTER.  STARTER toimub semestripõhiselt, mille jooksul arendavad noored ise oma idee ärimudeliks. Selle ülesehitamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja startup valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest. Niinimetatud eelinkubatsiooni jooksul on noortel võimalik osaleda idee ja meeskonna arengut toetavas neljakuulises praktilises koolitusprogrammis, mille raames saavad meeskonnad valdkonnapõhist nõustamist ja täiendavat tuge mentoritelt. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit.  STARTERis osalevad koos kõrgkoolide, kutsekoolide ja ka gümnaasiumi õpilased. STARTER on muutumas järjest rohkem formaalõppe osaks.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt eelinkubatsiooni kohta

Uuringud

Kuidas me teame, milline on praegune olukord? Veelgi enam, kuidas me teame, kas meie programmi mõjul midagi ka muutus? Selleks korraldame programmi tegevuste sisulise seire ja ettevõtlusõppe alaseid uuringuid. Need annavad sisendit nii ettevõtlusõppe moodulite kui ka kutsestandardites olevate ettevõtlusega seotud pädevuste arendamiseks.

Ettevõtlusõpetajad ja -õppejõud ning teised ettevõtlusõppe asjatundjad saavad programmis osaledes arendada oma pädevusi, osaledes rahvusvahelistel konverentsidel ja parimate kogemuste vahetamise õppereisidel.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas Eesti parimat ettevõtlusõppe edendajat asutust või persooni, ettevõtlikku  õpetajat ja õppijat, ettevõtlusõppe mentorit ning Edu ja Tegu programmi aasta tegijat. Parimad koolid ja õpetajad rakendavad kaasaegseid õpetamise metoodikaid, õpetavad osaliselt väljapool koolimaja ja koostöös ettevõtete/ asutustega, osalevad koos õpilastega erinevates projektides, läib mille laieneb noorte silmaring ja kogemustepagas. Ettevõtlik õppija on kooliajal alustanud ettevõtlusega ning jagab oma kogemusi juba ka teistele, hankides samal ajal ka ise uusi kogemusi ja teadmisi. Mentorid ja teised ettevõtlusõppesse panustajad väärivad tunnustamist hariduse praktiliseks muutmise ja õpilaste innustamise eest.

Lisaks korraldame ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning teisi ettevõtlikkust initsieerivaid teavitusüritusi.

Tutvu teavitusmaterjalide ja tunnustamise statuudiga 

Programmi toetavad:

5 põhjust liitumiseks STARTER äriideede programmiga (ka ilma ideeta)

20.september 2019

STARTERis on võimalik osaleda sügissemestril viies linnas: Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus ja Kohtla-Järvel. Oodatud on kõik tudengid, gümnasistid ja kutseõppurid. Kas Sina oled juba programmiga liitunud? Ei, sest pole ühtegi head ideed? Sa ei ole ainus. Siin on 5 põhjust, miks STARTERiga liituda isegi või eriti ilma ideeta. • Starter on (äri)ideede arendamise programm, mille avaüritusele võib tulla nii oma ideega kui ilma. Kellelgi kindlasti on hea mõte, mida tahaks ära teha, kuid puuduvad kompanjonid. Avaüritustel saavad kõik valida sobiva idee ja tiimi. Ehk leiad idee, millega siduda oma tulevik? • Sa ei taha ettevõtjaks saada, kuid tahad tulevikus töövestlusel silma paista. Viimase Ajujahi võitjatiim Timey ei näinud ettevõtlust isegi unes, kuni külmiku ees tekkinud säilivusaja indikaatori idee küpsetati programmis nii tugevaks, et lisaks Ajujahi võidule on nüüd koostööpartnerid ukse taga järjekorras. Seega, ega üks kasulik kogemusi avardav kogemus erialateadmisi riku, ikka vastupidi. Igal juhul suudad tänu programmist saadavatele oskustele ja […]

Vaata edasi
 • < 2019 >
  September
  • 16

   10:30 -14:00
   2019.09.16

   Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele mõeldud STARTERi inspiratsiooniüritus. Äriideede genereerimine. 16.sept 10.30 – 14.00

  • 20

   14:00 -18:00
   2019.09.20
   TalTech Mektory
   Raja 15, Tallinn

   STARTERtallinn sügissemestri avaüritus inspireerivate esinejatega

  • 25

   12:30 -16:00
   2019.09.25

   STARTER programmi inspiratsioonipäev Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Äriideede arendamine õpilastele.

  • 25

   13:00 -17:00
   2019.09.25
  • 25

   13:00 -16:30
   2019.09.25
   TÜ Pärnu kolledž
   Ringi 35, Pärnu

   STARTERpärnu sügissemestri avaüritus tudengitele ja koolinoortele inspireerivate esinejatega